Organisatie

Schoolgrootte

Op onze school zitten ongeveer 140 leerlingen verdeeld over 10 groepen. Gedurende het schooljaar kunnen leerlingen met een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) tussentijds instromen. Hierdoor zal het leerlingaantal en de groepsgrootte gedurende het schooljaar iets toenemen. 

Groepsindeling en groepsgrootte

De leerlingen worden in een groep geplaatst op basis van hun leerleeftijd (didactische leeftijd), hun leercurve en de sociale kenmerken. Vanaf groep 6 worden de kinderen ook in een leerroute geplaatst. Deze leerroute is gekoppeld aan de mogelijke uitstroombestemming in het Voortgezet Onderwijs. De grootte van de groep kan variëren. Gemiddeld gaan we uit van 16 leerlingen per groep. In de onderbouw streven we naar een maximale groepsgrootte van 14 tot 16 leerlingen, in de middenbouw van 14 tot 17 leerlingen en in de bovenbouw 15 tot 18 leerlingen.

Medewerkers

Voor ouders is de eigen leerkracht altijd het eerste aanspreekpunt. Is er meer ondersteuning nodig dan zal de leerkracht ondersteund worden door de interne begeleiding. De interne begeleiding kent verschillende disciplines te weten: interne begeleiders, vakspecialisten en de gedragswetenschapper. In de groepen worden op didactische gronden onderwijsassistentes ingezet.

De school wordt geleid door de directeur, welke ondersteund wordt door het kernteam.