Missie en visie

Ieder kind verdient kansen! Zeker wanneer uw zoon of dochter een leerling is met een speciale onderwijsbehoefte. Met de juiste begeleiding en het juiste onderwijs komt ook uw kind tot bloei. Dat vraagt echter expertise en betrokkenheid. Die vindt u bij ons. Op de Sponder voelt uw kind zich thuis. 

Vanuit de visie en de kernwaarden van de school wordt het onderwijs vormgegeven. Dit realiseren we door een goede relatie met de ouders en de kinderen. Hierbij gaan we uit van de sterke kanten en kansen bij iedere leerling. We benaderen de kinderen op een duidelijke maar ook op een liefdevolle wijze en stimuleren hierin het eigen leerproces. Op deze manier realiseren we optimale leerprestaties. Naast leerprestaties hecht de school veel waarde aan de persoonsontwikkeling. Dit ter voorbereiding op het zich kunnen handhaven in onze complexe maatschappij.

U ziet dat ook terug in onze vier pijlers:

Respectvol

We zijn aardig voor elkaar

Veilig

We zorgen voor elkaar

Verantwoordelijk

Ik kan het zelf en zorg goed voor onze spullen

Positief

Ik zie het zonnig