Onderwijs

Op weg naar een stralende toekomst

Uw kind een stralende toekomst bezorgen; dat is het doel van ons onderwijsaanbod! Dat doen wij door als team van de Sponder veel aandacht te besteden aan de kwaliteit van ons onderwijs, aan onze leerkrachten en aan onze overige medewerkers. Maar we zoeken ook de samenwerking met u, als ouder, zeker bij opvoedkundige vraagstukken. Tenslotte kent u uw kind het beste! Wij noemen dat ouderpartnerschap. 

De signatuur van de school

Het leren op onze school kenmerkt zich door het doelgericht werken. De doelen voor ieder kind worden beschreven in het OntwikkelingsPersPectief (OPP). Dit OPP wordt ook regelmatig met de ouders besproken. De leerdoelen van het kind zijn vertrekpunt voor het aanbod en aanpak in de klas. De school werkt met leerlijnen, die ons gericht helpen om samen met de kinderen eruit te halen wat er in zit. 

Voor iedere leerling is uitdagend, leerdoelgericht onderwijs van belang. Het mooie aan het onderwijs op De Sponder is dat onze leerkrachten iedere dag met een open, nieuwe blik naar hun leerlingen kijken. Iedere dag kunnen namelijk opnieuw keuzes gemaakt worden om de weg naar de te behalen (leer)doelen te bepalen.

We streven binnen onze pedagogische signatuur naar openheid, vertrouwen en veiligheid. Voorspelbaarheid, structuur en nabijheid zijn hierbij kenmerkend binnen het handelen van alledag.