Onze school

Soms lukt het met het leren op een reguliere basisschool net niet. Soms gaat het te snel en heeft het kind net iets meer tijd nodig om nieuwe dingen te leren. Of het kan ook zijn dat er andere problemen zijn die het leren bemoeilijken.

Voor kinderen met dit soort problemen zijn er de speciale scholen voor basisonderwijs.

In de regio Roosendaal is dat de Sponder.

SPONDER = Speciaal Onderwijs Roosendaal

De school is een streekschool en onze leerlingen komen uit het samenwerkingsverband (SWV) Roosendaal-Moerdijk e.o. (PO30.02). Dit houdt in dat kinderen uit de volgende gemeentes bij ons aangemeld kunnen worden: Roosendaal, Rucphen, Halderberge, Steenbergen, Kruisland en Dinteloord en de gemeente Moerdijk.

Leerlingen, die speciale zorg en aandacht nodig hebben, komen niet automatisch op een school voor speciaal basisonderwijs terecht. Doel van het beleid “Passend Onderwijs” is juist, dat er op de basisschool zoveel mogelijk begeleiding en ondersteuning voor leerlingen beschikbaar is. Om dat te bereiken werken speciale scholen voor basisonderwijs samen met de basisscholen in een Samenwerkingsverband.

Wanneer de ondersteuning op de basisschool niet toereikend is of onvoldoende passend is te maken, kan een toelaatbaarheid voor het Speciaal Basisonderwijs (SBO) of Speciaal Onderwijs (SO) aangevraagd worden bij het Samenwerkingsverband. Een commissie van het SWV de MDC (Multi- Disciplinaire Commissie) behandelt en beoordeelt de aanvragen.

Pas als er een toelaatbaarheidsverklaring door de MDC is afgegeven kan een kind bij ons op school worden ingeschreven.