Uw kind kan niet naar school komen?

Als u kind ziek is of om een andere reden niet naar school kan komen verzoeken wij u om ons daarover vóór 09.00 uur telefonisch (0165 – 541107) in te lichten. Wanneer uw kind om 9.00 uur nog niet op school is, zonder dat ons een reden bekend is, nemen wij telefonisch contact met u op. Als uw kind op school ziek wordt, nemen wij contact met u op.