U telt!

Als ouder vertrouwt u uw kind toe aan ons team. Dat waarderen wij enorm! Omdat u uw kind het beste kent, trekken wij graag samen met u op om uw kind tot maximale bloei te brengen. We streven dan ook naar ouderpartnerschap: een partnerschap waarbinnen ouders en school samenwerken om de ontwikkeling van de kinderen optimaal te stimuleren.

 

Wat kunt u doen?

Wij kennen verschillende vormen van ouderbetrokkenheid. U kunt bijvoorbeeld meehelpen of ondersteuning bieden bij activiteiten. Maar ook kunt u positief kritisch meedenken, bijvoorbeeld tijdens gesprekken met de teamleden, als lid van de ouderraad of medezeggenschapsraad. Alle vormen van ouderbetrokkenheid dragen ons inziens bij aan een goede houding, positief welbevinden en schoolsucces van uw kind.

Op school bestaat een kerngroep ouderpartnerschap waarin leerkrachten en ouders samen optrekken om de ouderbetrokkenheid binnen de school te verbeteren.

 

Ouderbetrokkenheid houdt ons scherp en maakt het onderwijs op onze school nog aantrekkelijker!