Een vertrouwde plek

Op de Sponder moet uw kind zich altijd thuis voelen. Zowel voor, tijdens als na schooltijd. Wij bieden dan ook verschillende vormen van opvang.

 

Voor schooltijd

U mag uw kind op school afzetten vanaf 8.30 uur. Er is dan toezicht op de speelplaats, maar de kinderen mogen dan ook al hun klas binnengaan.Tijdens dit inloopmoment kan uw kind bijvoorbeeld een praatje maken met de juf of meneer of een spelletje doen met klasgenootjes. Op deze manier kunnen we ontspannen aan de schooldag beginnen. Om 8.45 uur starten de lessen.

 

Tijdens schooltijd

Op onze school blijven alle leerlingen tijdens de middagpauze over. Het overblijven vindt plaats onder toezicht. In principe wordt er thee geschonken, maar uw zoon of dochter kan ook zelf drinken meebrengen. Heeft uw kind een dieet of allergie? Dan kunt u dit melden bij de groepsleerkracht. De kosten voor het overblijven zijn € 35,- per jaar per kind. 

 

Na schooltijd

U zoekt opvang voor uw kind na schooltijd? De Sponder voorziet daarin niet zelf, maar wij werken wel nauw samen met Don Bosco. Hier wordt uw kind met zorg en liefde opgevangen als de school uit is.