Veilig van huis naar school

Omdat wij een regioschool zijn en waarschijnlijk niet de school bij u om de hoek, kunnen een aantal leerlingen gebruik maken van het leerlingenvervoer wat via de gemeenten wordt geregeld. Dit vervoer is 

gebonden aan strenge regels. Niet iedereen met een toelaatbaarheidsverklaring

komt automatisch in aanmerking voor dit schoolvervoer. De huidige regels zijn: (Gemeente Roosendaal) Kinderen waarbij de afstand tussen woning

en school groter is dan km komen in aanmerking voor leerlingenvervoer. Het leerlingenvervoer 

van leerlingen die binnen een afstand van 6 km van school wonen, valt onder de 

zorgplicht van de ouders. (De verantwoordelijkheid, dat een kind op school komt, ligt bij de ouders.)

 

Een aanvraag voor schoolvervoer wordt beoordeeld door de gemeente waarin het kind woont. 

Hierbij wordt gekeken naar de eigen mogelijkheden; die van het kind zelf; 

de begeleidingsmogelijkheden; de afstand tot de school; de reistijd en het gezinsinkomen. 

Als er geen andere opties meer over zijn, kan er vervoer worden ingezet. Om in aanmerking te komen voor leerlingenvervoer, ondanks dat de afstand tussen de woning

en school kleiner is dan 6 kilometer, is het noodzakelijk om een 

aanvraag voor leerlingenvervoer in te dienen met daarbij een verklaring 

van een medisch specialist (geen huisarts), waaruit de handicap /beperking

van het kind blijkt met daarbij de noodzaak voor vervoer.

Daarnaast is het van belang dat ouders /verzorgers kunnen aantonen dat ze 

niet in staat zijn om hun kind naar school te brengen en /of begeleiden. Dit kan bijvoorbeeld 

met behulp van een werkgeversverklaring of medische verklaring. 

Voor verdere informatie over schoolvervoer verwijzen wij u naar uw gemeente. 

 

Hoe?

De exacte afstand kunt u berekenen met de routeplanner van de ANWB; u vinkt dan 'per fiets' aan. Is deze afstand langer dan zes kilometer? Meld u dit dan bij juf Anne, de secretaresse van de school. Zij is heel de week bereikbaar op 0165-541107. Vervolgens melden wij vanuit school uw kind aan voor vervoer bij de gemeente van uw woonplaats. Wilt u meer weten? Kijkt u dan in de schoolgids.