Vaste momenten in het jaar

Om de rust binnen de groepen te bewaken worden instroommomenten na intern overleg afgestemd en besloten.