Vaste momenten in het jaar

 

Om de rust binnen de groepen te bewaken hebben we gekozen voor vaste instroommomenten. De zes data waarop nieuwe leerlingen bij ons op school kunnen starten zijn:

 

20-08-2018

22-10-2018

07-01-2019

11-03-2019

06-05-2019 (indien er nog plaats is binnen de desbetreffende groep)