Mieke van Hassent - Akkermans

Intern Begeleider

Als Intern Begeleider probeer ik er voor te zorgen dat onze school een "zorgzame"  school is voor alle leerlingen.


Ik wil zeker een aanspreekpunt zijn voor leerlingen, leerkrachten, interne, externe begeleiders en ouders.  Samenwerking tussen alle betrokken partijen is het noodzakelijk om een effectieve aanpak te realiseren.  Daarom zoek ik in overlegmomenten mee naar de onderwijsbehoeften van elk kind dat extra zorg nodig heeft en naar de ondersteuningsbehoeften van de leerkracht en de ouders.  Het gaat niet alleen om het kind maar om het kind in wisselwerking met zijn omgeving.


Voor mij is het in de eerste plaats belangrijk dat de kinderen  zich veilig en vertrouwd voelen, graag naar school komen en dat ouders zich hier ook welkom voelen.


Samen met het hele schoolteam streef ik naar een "genietbare" school.

 

 

 

U kunt mij mailen via m.v.hassent@kporoosendaal.nl