Een blik in onze organisatie

Groepsindeling en groepsgrootte

De leerlingen worden in een groep geplaatst op basis van hun leerleeftijd (didactische leeftijd), hun leercurve en de sociale kenmerken. Vanaf groep 6 worden de kinderen ook in een leerroute geplaatst. Deze leerroute is gekoppeld aan de mogelijke uitstroombestemming in het Voortgezet Onderwijs.

De grootte van de groep kan varieëren. Gemiddeld gaan we uit van 15 leerlingen per groep.

In de onderbouw streven we naar een maximale groepsgrootte van 12 tot 14 leerlingen, in de middenbouw van 14 tot 16 leerlingen en in de bovenbouw 16 tot 18 leerlingen.

 

Schoolgrootte

Na de invoering van Passend Onderwijs is er een verwachte daling van het aantal leerlingen zichtbaar. Op dit moment (start schooljaar 2017-2018) telt de school 165 leerlingen, die verdeeld zijn over 11 groepen.

 

Medewerkers

Voor ouders is de eigen leerkracht altijd het eerste aanspreekpunt. Is er meer ondersteuning nodig dan zal de leerkracht ondersteunt worden door de interne begeleiding. De interne begeleding kent verschillende disciplines te weten; intern begeleider, intern begeleider zorg, de specialisten, de orthopedagoog en psycholoog en de logopedisten. In de groepen worden op didactische gronden onderwijsassistentes ingezet.

De school wordt geleid door de directeur, welke ondersteund wordt door een Kernteam en een Stafteam.

 

Het schoolgebouw

Op dit moment wordt er gewerkt aan het ontwerp van een nieuw schoolgebouw. Dit gebouw (JZOC) zal volgens planning in gebruik genomen worden per 1 augustus 2018. Dit gebouw wordt gevestigd aan de van Goghlaan in de wijk Westrand in Roosendaal.

Het huidige schoolgebouw vindt u tot die tijd aan de Flaviadonk 2 in Roosendaal.