Een blik in onze organisatie

Groepsindeling en groepsgrootte

De leerlingen worden in een groep geplaatst op basis van hun leerleeftijd (didactische leeftijd), hun leercurve en de sociale kenmerken. Vanaf groep 6 worden de kinderen ook in een leerroute geplaatst. Deze leerroute is gekoppeld aan de mogelijke uitstroombestemming in het Voortgezet Onderwijs. De grootte van de groep kan varieëren. Gemiddeld gaan we uit van 16 leerlingen per groep. In de onderbouw streven we naar een maximale groepsgrootte van 14 tot 16 leerlingen, in de middenbouw van 14 tot 17 leerlingen en in de bovenbouw 15 tot 18 leerlingen.

 

Schoolgrootte

Na de invoering van Passend Onderwijs is er een verwachte daling van het aantal leerlingen zichtbaar. Op dit moment (start schooljaar 2018-2019) telt de school 165 leerlingen, die verdeeld zijn over 10 groepen.

 

Medewerkers

Voor ouders is de eigen leerkracht altijd het eerste aanspreekpunt. Is er meer ondersteuning nodig dan zal de leerkracht ondersteunt worden door de interne begeleiding. De interne begeleding kent verschillende disciplines te weten; intern begeleider, intern begeleider zorg, de specialisten en de orthopedagoog. In de groepen worden op didactische gronden onderwijsassistentes ingezet. De school wordt geleid door de directeur, welke ondersteund wordt door een Kernteam en een Stafteam.