Op naar een stralende toekomst

Uw kind een stralende toekomst bezorgen; dat is het doel van ons onderwijsaanbod! Dat doen wij door als team van de Sponder veel aandacht te besteden aan de kwaliteit van ons onderwijs, onze leerkrachten en onze overige medewerkers. Maar we zoeken ook de samenwerking met u, als ouder. Zeker bij opvoedkundige vraagstukken. Tenslotte kent u uw kind het beste! Wij noemen dat ouderpartnerschap. 

 

De signatuur van de school

Het leren op onze school kenmerkt zich door het doelgericht werken. Dit betekent dat de leerdoelen van het kind vertrekpunt zijn voor het aanbod en aanpak in de klas. De school werkt met leerlijnen, die ons gericht helpen om samen met de kinderen eruit te halen wat er in zit. We streven binnen onze pedagogische signatuur naar openheid, vertrouwen en veiligheid. Voorspelbaarheid, structuur en nabijheid zijn hierbij kenmerkend binnen het handelen van alledag.

 

Speerpunten huidig schooljaar

De accenten binnen de schoolontwikkeling zijn:

  • pedagogische huisstijl
  • doelgericht werken
  • ouderpartnerschap
  • gesprekkencyclus

 

Voor een volledige uitwerking van de schoolontwikkelplannen verwijzen we u naar het jaarplan.