Bijzonder wijs

Ieder kind verdient kansen! Zeker wanneer uw zoon of dochter een leerling is met een speciale onderwijsbehoefte. Met de juiste begeleiding en het juiste onderwijs komt ook uw kind tot bloei. Dat vraagt echter expertise en betrokkenheid. Die vindt u bij ons. Op de Sponder voelt uw kind zich thuis. En krijgt het kansen en mogelijkheden om te stralen!

 

Onze missie is gestoeld op de volgende pijlers:

 

  • Deskundig: Kinderen met een bijzondere leerbehoefte vragen om en verdienen expertise. Wij kunnen deze bieden.
  • Positief: Op onze school gaan we nooit uit van wat kinderen niet kunnen, maar altijd van wat ze wel kunnen. Onze kinderen zijn talentrijk!
  • Toekomstgericht: Wat hebben de kinderen straks nodig als ze een baan willen? Daar gaat het om. Samenwerken, weten wat je kunt, zijn belangrijke onderwerpen. Daar richten wij ons op.
  • Vertrouwd: Onze school is vertrouwd: kleinschalig, veilig en open. Deze uitgangspunten zorgen voor een goede relatie tussen leerlingen/ouders en de school. Vanuit een goede relatie bereik je de kinderen beter. En bereik je dus ook op leergebied meer.

 

Uw zoon of dochter heeft een speciale onderwijsbehoefte? Het team van de Sponder gaat graag, samen met u, op zoek naar de juiste manier om hem of haar te laten stralen. Bijzonder wijs!