Structureel werken aan verbetering

Uw kind verdient goed onderwijs. Om deze kwaliteit te monitoren maken we gebruik van verschillende hulpmiddelen.  

 

Ontwikkelingsperspectief: Ieder kind heeft een eigen ontwikkelingsperspectief (OPP). Dit document geeft ons richting in het adequaat begeleiden van de leerling om gestelde doelen te realiseren. Op deze wijze willen we vanuit reële mogelijkheden, eruit halen wat er in zit. De ontwikkeling van de leerling wordt met dit document minimaal twee keer per jaar geëvalueerd.

 

Doelgericht werken binnen onze leerlijnen: onze specialisten worden actief ingezet op de didactische en pedagogische schoolontwikkeling en meer afgestemde aanpak in de groepen. De leerlijnen en groepsplannen zijn hierin een hulpmiddel. Zo zetten we continu in op kwaliteitsverbeteringen op school, groep en leerlingniveau. 

 

Opbrengsten in beeld: De opbrengsten van de schoolverlaters worden jaarlijks gemonitord op basis van inspectiecriteria. De schoolontwikkelt zich op dit moment naar een gefundeerde wijze van het monitoren van ook de tussenopbrengsten. De OPP's en de leerlijnen zijn hierin hulpmiddel.

  

Ontwikkeling van medewerkers: Om in te spelen op onderwijsontwikkelingen en het verbeteren van eigen vaardigheden hebben alle medewerkers eigen ontwikkeldoelen. Gezamenlijke ontwikkeldoelen worden opgepakt binnen teambrede studiemomenten.

 

Duidelijke doelen: de ontwikkeling van de school wordt uitgezet voor een periode van vier jaar. Deze doelen staan beschreven in ons schoolplan.