Uitnodiging Open Dag op 6 maart

"Bijzonder onderwijs"

 

Wanneer uw zoon of dochter speciale onderwijsbehoeften heeft en u zoekt een passende basisschool, dan bent u van harte welkom op De Sponder. 
Op De Sponder zitten momenteel 170 leerlingen verdeeld over 11 groepen.

Uw kind een stralende toekomst bezorgen; dat is het doel van ons onderwijsaanbod! Dat doen wij door als team van De Sponder gespecialiseerde aandacht te geven aan onze leerlingen en de kwaliteit van ons onderwijs. Dit alles doen we graag in samenwerking met u, als ouder. Het gaat bij ons niet alleen om het leren, ook werken we samen met u aan opvoedkundige vraagstukken. Door school en thuis goed af te stemmen kunnen kinderen gaan stralen!

 

Het leren op onze school kenmerkt zich door het doelgericht werken. Dit betekent dat de leerdoelen van het kind vertrekpunt zijn voor het aanbod en aanpak in de klas. De school werkt met leerlijnen, die ons gericht helpen om samen met de kinderen eruit te halen wat er in zit.

 

Uitnodiging Open Dag op 6 maart

 

Wij nodigen u van harte uit om tijdens onze Open Dag op 6 maart a.s. een bezoek te brengen aan onze school. Deze dag staan de deuren van 14.00-15.00 uur open voor nieuwe kinderen, ouders en andere geïnteresseerden. Medewerkers van onze school zullen u deze middag met alle plezier vertellen over hun werk, de school, de samenwerking met de ouders en het onderwijs aan de kinderen. De lessen zijn deze middag aangepast en het echte leren doen we deze dag in de ochtend. De open middag is een mooie kans om onze kinderen en leerkrachten aan het werk te zien, de sfeer te ervaren en om meer over onze school te weten te komen. Ook onze 19 collega scholen van KPO Roosendaal doen mee met deze open dag. Meer informatie over al onze scholen vindt u op www.kporoosendaal.nl

 

Wij zien er naar uit u te mogen ontvangen op onze Open Dag.