Zwangerschap juf Nicole

Beste ouders,

Vorige week heb ik de kinderen verteld, dat ik zwanger ben en daardoor even niet in de groep was. Het is bij mij gebleken, dat ik voor een aantal kinderziektes weinig tot geen antistoffen heb en dat het daardoor heel belangrijk is om niet in contact te komen met kinderen die een kinderziekte  hebben. Graag zou ik aan jullie willen vragen om extra alert te zijn wanneer uw kind of iemand in de gezinssituatie symptomen heeft van een kinderziekte. Wanneer dit wel zo is, dan graag melden aan mij, Jasmijn of Yvonne Claerhoudt. Wij willen natuurlijk geen risico lopen met ons 2de wondertje op komst! Mijn zwangerschapsverlof gaat pas in na de zomervakantie, dus voor uw kind zullen er geen wisselingen plaatsvinden m.b.t. de bezetting van de groep.

Bij voorbaat dank!

Mvgr, juf Nicole