Veiligheid bij het ophalen en brengen

 

 

Roosendaal, 9 oktober 2018

Veiligheid bij het ophalen en brengen van uw en onze kinderen!

Beste ouders en verzorgers,

Het eerste deel van het schooljaar tot aan de herfstvakantie zit er bijna op. Goed om deze eerste periode ten aanzien van de veiligheid van onze leerlingen bij het halen en brengen goed te evalueren.

Vanuit uw reacties, reacties van buurtbewoners, vervoerders en onze eigen ervaringen, heeft de situatie onze aandacht. De veiligheid bij het halen en brengen is regelmatig niet voldoende.

Om de situatie meer veilig te maken hebben we de verkeersdeskundige van de gemeente Roosendaal uitgenodigd om samen naar de situatie te kijken. Hierbij zal er gekeken worden naar de rijrichtingen, de mogelijkheden van keren, parkeren, stilstaan , een vaste route voor fietsers en voetgangers en zullen er waar nodig en mogelijk, aanpassingen in bewegwijzering, bestrating en beplanting gedaan kunnen worden.

Wanneer de situatie aangepast is op basis van het verkeersdeskundig advies ontvangen u, de medewerkers, ouders en chauffeurs de afspraken. Dit met als doel dat de kinderen veilig van en naar school kunnen komen. Volwassenen hebben hier de hoofdrol in. En het doel: veiligheid voor alle kinderen, is eigenlijk vanzelfsprekend. We verwachten dan ook dat het voor u geen enkel probleem zal zijn om u aan deze afspraken te houden in het belang van de kinderen.

Na de vakantie wordt u verder geïnformeerd. Voor nu al vast een paar punten van aandacht bij het ophalen en brengen van de kinderen.

Ouders/verzorgers van leerlingen van De Sponder mogen bij het ophalen vanaf 14.50 uur wachten op het schoolplein. Ouders/verzorgers van leerlingen van De Fakkel mogen bij het ophalen vanaf 15.05 uur wachten op het trottoir aan de voorkant van de school. Wilt u a.u.b. niet op de bushaltestrook gaan staan? De grotere bussen kunnen dan niet goed achteruit inparkeren. Zet uw auto niet stil op de afrit waar de bussen het terrein verlaten. Zet uw auto niet stil/ dubbel geparkeerd bij de parkeerplaatsen bij de uitrit van het terrein. Plaats uw auto niet op de Van Goghlaan direct tegenover school op de gele doorgetrokken streep. Plaats uw auto niet op de Van Goghlaan aan de kant van het talud direct tegenover de school en tegenover de doorgetrokken streep.

Hartelijk dank voor uw medewerking.

Els van der Westen, schoolleider SO de Fakkel Yvonne Claerhoudt, directeur SBO de Sponder