Uitnodiging ouder-kind gesprekken, groep 3

Beste ouders/verzorgers,

In week 38 zullen de ouder-kind gesprekken plaats vinden. Zojuist hebben wij een schema open gezet (bij kopje oudergesprekken), waar u zichzelf en uw kind op kunt inschrijven.

Het is zeer wenselijk dat alle leerlingen komen voor een ouder-kind gesprek.

Volgende week krijgen de kinderen een boekje mee waar ze middels smileys vragen kunnen beantwoorden over de vakgebieden en de eerste schoolweken (:), :(, :|)

Deze graag samen met uw kind invullen en tijdens het ouder-kind gesprek mee naar school toe nemen. Het boekje zal dan als praatpapier gebruikt worden tijdens het gesprek.

 

Met vriendelijke groet,
Kim & Lincy