Staking primair onderwijs op dinsdag 12 december aanstaande.

Staking 12 december!

Beste ouders/ verzorgers,

Hierbij deel ik u mede dat de deuren van de Sponder op 12 december aanstaande voor leerlingen gesloten zullen blijven. De stakingsbereidheid onder het personeel is geïnventariseerd en op basis daarvan heb ik, met instemming van het College van Bestuur, mijn besluit genomen.

Als directeur van de Sponder heb ik begrip voor de oproep tot staken van het PO-front en steun daarin mijn personeel. Het aantal leerkrachten dat tot staken bereid is, is van dien aard dat de veiligheid van de kinderen onder druk komt te staan en dat is wat ik ten alle tijde wil voorkomen. Het verzinnen van ludieke acties om alle kinderen toch bezig te houden legt bovendien veel druk op niet stakende collega's en ook dat is wat ik niet wil.

Het spijt me dat wij u opnieuw opzadelen met deze problematiek. Ik hoop echter van ganser harte dat er binnen afzienbare tijd een oplossing wordt gevonden voor de problemen waaraan onze leerkrachten dagelijks het hoofd moeten bieden.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Yvonne Claerhoudt