Groepsapp groep 3

Beste ouders/verzorgers,

Tijdens de algemene ouderavond is naar voor gekomen dat sommige ouders behoefte hebben aan een groepsapp, waardoor ouders (snel) met elkaar in contact kunnen komen.

Voorheen was het zo dat de leerkracht beheerder van de groepapp was, maar wegens de nieuwe AVG Privacywet is dit niet langer toegestaan.

Toch kan ik me goed voorstellen dat een groepsapp voor jullie prettig is, gezien het contact met elkaar op de Sponder minimaal is. Op deze manier zouden kinderen ook met elkaar kunnen afspreken etc.

De moeder van Nina heeft aangegeven beheerder te willen worden van een groepsapp, waarbij ouders enkel worden uitgenodigd wanneer zij dit willen en toestemming geven.

Mijn vraag is dan ook?

Wie wil er deelnemen in de groepsapp van groep 3?
Graag naam en telefoonnummer aan mij doorgeven, dan kan ik dit doorgeven aan de moeder van Nina. Zij zal jullie dan uitnodigen in de groepapp.

Alvast bedankt!

Lincy