De Sponder helpt Sulawesi

Beste ouders/verzorgers, 

Graag vragen wij u vriendelijk om de bijlage goed door te lezen. Als team hopen wij enorm op uw steun!

Alle kleine beetjes helpen.

Brieven gaan ook in papieren-versie mee naar huis toe.

Alvast vriendelijk bedankt.

Team de Sponder