Algemene informatie groep 3

Beste ouders/verzorgers,                                                                      23-08-2018

De eerste schoolweek zit er alweer (bijna) op. Wij hopen dat iedereen een leuke eerste indruk heeft opgedaan in groep 3 en op de Sponder. De kinderen hebben deze week vooral geoefend met de (nieuwe) regels in de klas en op het leer/speelplein. Hieraan is een beloningssysteem gekoppeld met zonnetjes en stempels. Dit zullen wij verder toelichten tijdens de informatieavond, welke gepland staat op maandag 3 september aanstaande. Voor nu even wat praktische zaken op een rij:

Pauzehap:

Van maandag t/m donderdag eten de kinderen ’s morgens fruit. Koeken zijn dan niet toegestaan.

Op vrijdag mogen de kinderen een koek mee naar school toe nemen.

Gym:

Op dinsdag- en donderdagochtend hebben wij gym van gymjuf Karin. Het is fijn als de kinderen op maandag al hun gymtas meenemen. Deze krijgen ze donderdag weer mee terug, zodat de kleding gewassen kan worden. De gymschoenen zouden we graag het hele schooljaar op school houden, zodat we die ten alle tijden kunnen gebruiken (bijvoorbeeld bij extra spelen in de speelzaal). Juf Karin vraagt dringend om tijdens de gymdagen geen (grote) oorbellen aan te doen, alleen een knopje is toegestaan.

Busvervoer:

Wanneer u uw kind heeft afgemeld bij het busvervoer en door u zelf wordt opgehaald, graag een briefje meegeven. Dit om verwarring te voorkomen. Bij ziekte van uw kind ook altijd zelf het busvervoer en de school bellen.

Ziek melden:

Hiervoor graag naar school bellen en niet via MSI. Het telefoonnummer van de school is 0165-541107

Wij hopen u op deze manier voldoende geïnformeerd te hebben. We zien u graag tijdens de informatieavond gepland op 3 september. Heeft u eerder vragen of opmerkingen dan kunt u altijd langskomen of bellen na schooltijd.

Met vriendelijke groet, juf Kim & juf Lincy